מהו מלאי?

מלאי, המכונה גם 'מלאי', מתייחס לסחורות ולחומרים הפיזיים שבבעלותו של עסק מתוך מבט חוזר עתידי.מלאי ניתן לחלק ל:

  • חומרי גלם - חומרים או רכיבים המשמשים לייצור מוצר
  • עבודה בתהליך (WIP) - חומרים ורכיבים המשמשים לייצור מוצר
  • טובין מוגמרים - טובין מוכנים למכירה
  • סחורות למכירה חוזרת - סחורה שהוחזרה שניתן למכור אותה מחדש

מלאי הוא אחד הנכסים העסקיים החשובים ביותר מכיוון שמחזור המלאי מייצג בדרך כלל את מקור ההכנסה העיקרי של כל עסק קמעונאי.^